Onze school

Onze school is een plek waar er voor je wordt gezorgd, waar je je goed voelt, van waaruit je kan groeien en het leven verder kunt uitbouwen. Je leert er goed voor jezelf, de anderen en de wereld te zorgen. Het is een plek waar je jezelf kunt zijn zonder stempel en vooroordelen en waar geen afstand of gedoseerde liefde is, maar wel veel warmte, openheid, respect, creativiteit, leerintensiteit, eerlijkheid en veiligheid. Een plaats om tijdloze verhalen en onvergetelijke wijsheden en herinneringen te creëren.
 

Onze missie


Je vlieger bouwen

levenslang leren

We willen het leervermogen bij kinderen ontwikkelen en laten groeien: we geven hen de kennis, vaardigheden, attitudes en goesting mee om levenslang te blijven leren.


Je eigen vlieger kleuren

helemaal jezelf worden

Ieder kind is uniek. Kinderen leren zichzelf en de anderen kennen en respecteren. We brengen de sterktes van de kinderen in kaart en helpen hen oriënteren naar verdere studies.


Samen vliegen

samen leren en leven

We leren kinderen om goed voor zichzelf, de anderen en de wereld te zorgen. De school is een ontmoetingsplaats voor de plaatselijke gemeenschap en iedereen die meehelpt aan de ontwikkeling van onze kinderen.

Onze visie


Naar je eigen mogelijkheden leren & studeren is belangrijk

Leren vraagt een inspanning. De school is een oefenplek waar kinderen tijd krijgen om in interactie met de leerkracht en medeleerlingen elke dag bij te leren in de brede zin van het woord. We houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen, maar zorgen ervoor dat de lat voor iedereen hoog blijft liggen. We werken gedifferentieerd en bouwen een klas- en schoolomgeving uit waarbij we talenten accentueren, maar ook groeipunten durven benoemen. We geven de kinderen de kennis, vaardigheden en attitudes mee om hun leerproces steeds meer in eigen handen te nemen en zo tot levenslang leren te komen.


We zijn actief & gaan zorgzaam om met onszelf, de anderen en de wereld

Door de indeling in jaarklassen stellen we het groepsgebeuren voorop. Zowel in de klas- en schoolwerking zoeken we naar manieren om echt een leefgemeenschap uit te bouwen. De kinderen leren dat ze deel uitmaken van een groep en hier ook een zekere impact op hebben. Ze ontwikkelen communicatieve en sociale vaardigheden. In een “levensecht” interactieveld leren ze keuzes maken, waarden en normen respecteren, grenzen stellen, rekening houden met anderen, zorgen voor elkaar, verschillen tussen mensen respecteren ... Door activiteiten op schoolniveau of klasdoorbrekende activiteiten zetten we het groepsgebeuren steeds weer in de kijker.

Op onze school leren de kinderen om zich niet enkel te richten op zichzelf. We willen de leefwereld van onze kinderen verruimen. Daarom gaan we op stap om de wereld verkennen, zowel in de buurt als in de ruime omgeving van de school, een ontdekkingstocht met veel leermogelijkheden. Daarnaast brengen we de wereld ook binnen in de klas en hebben we aandacht voor wat er gebeurt in de actualiteit.


De sfeer op school is open & warm

Wat we op school leren sluit aan bij de leefwereld van de kinderen. Zo beogen we een maximale betrokkenheid van elk kind in de klas. De leerkrachten zorgen voor een goeie, persoonlijke relatie en dit vormt de basis van het welbevinden. We staan dicht bij de kinderen en hebben oog en oor hebben voor hun verhalen en bekommernissen.

We beogen dat elk kind graag naar onze school komt. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijk om te kunnen leren en samenleven. We zorgen voor een veilig schoolklimaat met een duidelijke structuur. Een positief klas- en schoolklimaat met duidelijke begrenzingen zorgt ervoor dat iedereen zich goed voelt. Kinderen worden bijgestuurd indien ze zich niet aan deze afspraken houden. Wederzijds vertrouwen tussen begeleiders en kinderen, zorgt ervoor dat kinderen steeds meer verantwoordelijkheid krijgen.

We geloven dat een open school waar iedereen zich welkom voelt het leren en samenleven versterkt.

 

Contact

Stedelijke
Basisschool
De Vlieger

Hoogstraat 58
8800 Roeselare
Tel.: 051 23 19 76
E-mail: info[@]sbsdevlieger.be

Openingsuren secretariaat:

Maandag
 
08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Dinsdag
 
08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Woensdag
 
08:00 - 12:00
Donderdag
 
08:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Vrijdag
 
08:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
 
 

schooluren